Blogi

Esimerkillä johtaminen on ainut tapa johtaa

Mietin valmennuksen alussa, mitä valmentava johtajuus tai valmentava johtamistyyli todella tarkoittavat. Olin kuullut ”koutsaamisesta” ja ”sparraamisesta”, mutta mitä muuta valmentava johtajuus on ja mitä sillä tavoitellaan? Perehdyimme coaching-tilaisuudessa teemaan ja mietin asiaa myös oman työni kautta.

Palautetta esimieheltä työntekijöille, mutta myös työntekijöiltä esimiehelle

Esimiehen läsnäolo on tärkeää, aivan totta. Näin kuulee aina sanottavan, mutta mitä se on? Suomalaiset pohtivat johtamiskysymyksiä hyvin usein kansalliseepoksemme Tuntemattoman sotilaan kautta. Koskela johti miehiään esimerkillä. Omalla esimerkillä johtaminen on suotavaa, jopa vaatimus siihen, että organisaatio toimii yhteisten tavoitteiden eteen tehokkaasti.

Mutta, yhtä tärkeää on myös palautteenanto sekä sen kerääminen. Suorituksista tulee antaa tasapuolisesti sekä positiivista että rakentavaa palautetta. Palautteen antaminen tuntuu selkeältä ja relevantilta, kun johdetaan ihmisiä ja pyritään kehittämään toimintaa ja tekemistä.

Entä sitten säännöllinen palautteen kerääminen? Säännöllinen palautteen kerääminen niin kollegoilta, alaisilta kuin myös omalta esimieheltä on edellytys jatkuvalle kehittymiselle. Se on usein myös vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että palaute sotii vastoin meidän omia uskomuksiamme sekä aiheuttaa yksilössä helposti epämieluisen olotilan jolloin ihmisen defenssit aktivoituvat.

On tärkeää muistaa, että hyvä esimies ei kuvittele pystyvänsä kaikkeen vaan osallistaa tiiminsä jäseniä aktiivisesti oman esimiestyönsä kehittämiseen. Säännöllinen palautteen kerääminen on yhtä lailla edellytys omalle kehittymiselle kuin palautteen antaminen edellytys toisen kehittymiselle.

Toisinaan esimiestyö on hankalaa, persoonat kohtaavat ja ihmisten käyttäytyminen tilanteissa aiheuttaa värinää, jolla voi olla todella pitkäaikaisia vaikutuksia työilmapiiriin. Tämän vuoksi esimiehen tulisi pystyä myös käymään jopa säännöllisiä one-to-one keskusteluita normaaleiden vuosittaisten tai puolivuosittaisten kehityskeskusteluiden lisäksi. Näissä kahdenkeskisissä keskusteluissa keskustellaan alaisen käyttäytymisestä työyhteisössä: miten elehdimme tai miten toimimme, kun saamme rakentavaa palautetta. Keskusteluissa voidaan puuttua myös alisuoriutumiseen.

Kaiken kaikkiaan valmentava johtamistapa on johtamiskeino, jolla esimies auttaa ihmisiä kasvamaan ja menemään eteenpäin. Tähän liittyy voimakkaasti esimiehen aito kiinnostus alaisista sekä heidän kasvustaan ja kehittymisestään. Tässä kohtaa olemme mielestäni asian ytimessä!

Innosta, rakenna luottamusta ja anna vastuuta!

Tulin coachingin jälkeen siihen lopputulokseen, että tärkeimpiä johtamistavoitteita valmentavassa johtamistyylissä ovat alaisten ja tiimin innostaminen, luottamuksen rakentaminen sekä vastuun antaminen. Kun yksilöille annetaan vastuuta, heidän rohkeutensa vahvistuu ja he sitoutuvat haasteisiin ja tavoitteisiin.

Toisaalta liikemaailmassa esimiesten pitää valmentavalla johtamistyylillä ohjata toimintaa siihen suuntaan, että yrityksen arvot toteutuvat päivittäisessä työssä. Arvojen mukainen toiminta on myös luottamuksen edellytys ja luo oikeudenmukaisuuden ilmapiirin tiimeihin ja organisaatioihin.

Parhaimmassa tapauksessa tämä näkyy myös ulospäin. Asiakkaat huomaavat melko herkästi, mikä yrityksen sisäinen tila on. Tämä näkyy ennen pitkää myös yrityksen tuloksessa.

Innostuksen luomiseen pätee tuo Koskelan käyttämä keino: johda esimerkillä. Mikäli haluat innostaa, sinun tulee olla myös itse innostunut. Sama pätee myös luottamuksen rakentamiseen sekä rohkeuden ja sitoutumisen luomiseen. Voidaanko jopa todeta, että esimerkillä johtaminen on ainut tapa johtaa?

Olen itse yrittänyt viime aikoina ottaa näistä asioista oppia omaan johtamistyöhöni ja todennut, että kaikki nämä asiat ovat todella tärkeitä päivittäisessä ihmisten johtamisessa. Ne luovat todellakin pohjan kehittyvälle toiminnalle organisaatiossa. Valmentava johtamistyyli tai valmentava johtajuus on nykyaikaista ihmisten kehittämistä ja johtamista sekä yksilön kyvykkyyksien nostamista esiin kehittymismahdollisuuksia hänelle tarjoten.

Tuomas Yli-Marttila
Logistics Manager
Ponsse.