Blogi

Ihmisyyttä ei voida ohittaa työelämässä

Lähdin mukaan Esimiehestä johtajaksi 2018 –valmennukseen laajentaakseni näkemyksiäni sekä tuulettaakseni ajatuksiani strategisesta johtamisesta. Ennen valmennuksen alkamista olin toiminut vajaat kaksi vuotta ministeriössä esimiehenä ja osallistunut useisiin valtionhallinnon puitteissa järjestettyihin esimieskoulutuksiin.

Valmennus on vastannut erittäin hyvin tavoitteitani. Parasta ovat olleet huippuvalmentajien ja vierailijoiden puheenvuorot sekä kokemusten jakaminen muiden osallistujien kanssa. Erityisen virkistäväksi olen kokenut sen, että tässä valmennuksessa kaikki muut osallistujat ovat yksityiseltä sektorilta, mikä on mahdollistanut toivomani johtamista koskevien ajatusten tuuletuksen.

Ryhmäcoachingissa olemme käsitelleet muun muassa valmentavaa johtamista, palautteen antamista ja vaikeita esimiestilanteita. Aiheet ovat olleet minulle entuudestaan tuttuja, mutta olen kokenut saaneeni coachingista lisää varmuutta sekä uusia arvokkaita näkökulmia työhöni.

Esimies vaikuttaa työpaikan tunnelmaan

Esimies vaikuttaa työpaikan tunnelmaan monilla eri tavoilla. Myös omassa työssäni olen kokenut, että arkisella johtamisella ja lopulta hyvin yksinkertaisilta vaikuttavilla asioilla on suuri vaikutus siihen, miten hyvin tiimi toimii yhteen ja saa aikaan tuloksia. Ehkä juuri tästä syystä Supercellin Heikki Puomilan puheenvuorossaan korostama ”be yourself” -asenne on jäänyt erityisen hyvin mieleen valmennuksesta.

Koen, että hyvin toimivassa tiimissä työt on organisoitu tiimin jäsenten todellisen osaamisen perusteella siten, että sen kaikki osat toimivat saumattomasti yhteen. Omassa työssäni olen halunnut tukea luottamukseen ja avoimuuteen perustuvan ilmapiirin luomista, jossa ihmisten olisi mahdollisimman helppoa keskustella keskenään vaikeistakin asioista pilke silmäkulmassa. Uskon, että jokaisen tulisi saada tukea ja arvostusta kollegoiltaan ja esimieheltään. Vain työssään hyvin voivat ja työhönsä sitoutuneet ammattilaiset voivat tuottaa myönteisiä tuloksia.

Onko johtamisessa tilaa inhimillisyydelle?

Valmennus on antanut minulle aihetta pohtia johtamista entistäkin enemmän myös inhimillisyyden näkökulmasta. Toimintaympäristö ja organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa, mutta ihminen ei aina tunnetasolla muutu samassa tahdissa. Tämä asettaa johtamiselle erityisiä haasteita – ihmisyyttä ei voi mitenkään sivuuttaa työelämässä.

Palautteen antamista ja vaikeita esimiestilanteita käsitelleestä coachingista kirjoitin itselleni ylös avainsanat: arvostus, luottamus ja avoimuus. Työyhteisössä pitää voida käsitellä vaikeitakin kysymyksiä. Tärkeää on, että ihminen voi kokea itsensä arvostetuksi ja että kysymyksiä lähestytään asioiden, ei kenenkään henkilökohtaisten ominaisuuksien, kautta. Usein toimiva, keskustelua johdatteleva kysymys on kaikessa yksinkertaisuudessaan: ”Miten sinä ratkaisisit tämän asian?”

Jatkuvan kehityksen tiellä

Valmennuksen aikana olen tullut entistä tietoisemmaksi siitä, että henkilöstöjohtaminen vaatii jatkuvaa nöyryyttä ja valmiutta kehittyä. Koskaan ei kannata tyytyä siihen, mitä jo osaa. Omat taidot kannattaa aina kyseenalaistaa huomisen markkinoilla.

Myös henkilöstöä tulee kannustaa kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Suurin osa organisaation lisäarvosta on peräisin sen henkilöstön osaamisen kehittymisestä. Tiimi on yhtä hyvä kuin sen jäsenet. Valmentavalla johtamisella voidaan parhaiten tukea henkilöstön jatkuvaa kehittymistä.

Jenni Hyvärinen
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö