Blogi

Kuinka innostusta johdetaan?

Innostuksen luominen on ilmeisen tärkeä mutta myös vaikeasti lähestyttävä aihe. Omaa työhistoriaa miettiessä tuntuu siltä, että innostus on aika pitkälti tullut omasta motivaatiosta ja sitä on kovin vaikea kasvattaa johtajien pitämillä puheilla tai sen sellaisella. Toisaalta johtaja voi kyllä tappaa innostuksen paljon helpommin kuin luoda sitä.

Miten innostusta sitten voisi käytännössä pyrkiä luomaan?

Itselleni tulee mieleen onnistumisten esiintuominen ja konkreettisten esimerkkien kertominen, joissa ennenkin on vaikeista tilanteista selvitty voittajana.

Tässä täytynee ottaa huomioon tiimin jäsenten erilaiset profiilit ja taustat. Edellinen pohdinta koskee ehkä nuorempia henkilöitä, joilla ei ole pitkää kokemusta, jolloin on vaikea asettaa kulloinkin tapetilla olevia ongelmia oikeisiin mittasuhteisiin. Kokeneempia henkilöitä saattaisi innostaa sen huomaaminen, miten paljon oman kokemuksen jakamisesta voikaan olla hyötyä ja miten tärkeässä asemassa se voi olla koko yrityksen menestystä ajatellen.

Asia on ajankohtainen, sillä olen päässyt sulattelemaan henkilöstökyselyn tuloksia. Kysyimme, miten vahva usko työntekijöillä on yrityksen menestykseen tulevaisuudessa. Tästä keskusteltiin kollegoiden kanssa sekä ennen että jälkeen kyselyn. Ajatuksenahan on, että vastausten perusteella ryhdytään tilannetta parantaviin toimenpiteisiin. Tässä kohtaa pohdimme sitä, miten tiimin tai osaston tasolla vaikutetaan työntekijöiden näkemyksiin koko yrityksen tilasta. Mietitimme myös sitä, voiko ihmisiä saada innostumaan oman tiimin tekemisestä, jos suuremmassa kuvassa usko on koetuksella. Tai sitten toisin päin.

Näiden keskustelujen yhteydessä kuulin mielenkiintoisesta teoksesta, joka täytynee ottaa lukulistalle. Tarinassa espanjalainen pappi on menettänyt uskonsa kirkon oppeihin, mutta tulee silti siihen tulokseen, että sisällissodan jälkeisessä vaikeassa tilanteessa on kokonaisuutta ajatellen parempi jatkaa kirkkotyötä entiseen malliin. Toivottavasti aivan näin lopullisten kysymysten äärelle ei arkisessa esimiestyössä heti jouduta.

Teemu Sipilä
Manager, Land Sales Channels
Marioff Corporation Oy