Blogi

Mitä järkeä valmentavassa johtamisessa on?

Valmentava johtaminen keskittyy henkilön omien vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen. Ja jaettu johtajuus antaa henkilöille laajemmat mahdollisuudet näiden vahvuuksien käyttöön ja päätöksien tekoon työssään.

Valmentava johtaminen ja jaettu johtajuus yleistyvät kovaa vauhtia eri puolilla ja aloilla. Johtajuutta jaetaan ja annetaaan laajemmin eri tasoille organisaatioissa. Tiimeistä luodaan itseohjautuvia ja päätöksentekoa helpotetaan ja nopeutetaan ohjaamalla se tapahtuvaksi sinne, missä paras tietokin sijaitsee, toiminnan ääreen.

Valmentava johtaminen ja jaettu johtajuus vaativat henkilöiltä, tiimeiltä ja esimiehiltä uutta ajattelua, coaching-tuntemusta ja erilaista rajojen asettamista sekä niiden selkiyttämistä.

Toimiessaan itsenäisesti, tiimi johtaa omaa työtään ja tukee toisiaan yhteisen tavoitteen eteen. Tämä nopeuttaa päätöksien tekoa, luo hyvää tiimihenkeä ja antaa uutta ymmärrystä. Samalla luodaan kasvumahdollisuuksia koko tiimille yhdessä, mutta myös tiimiläisille henkilökohtaisesti.

Tiimin päätöksenteon ja itsenäisen toiminnan laajuuteen liittyvien rajojen asettaminen voi olla aluksi vaikeaa. On löydettävä raamit, joiden sisällä toimitaan ja annettava tiimille aikaa löytää sopiva, yhtenäinen tapa toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän jälkeen tiimin työ tuottaa uudenlaista tulosta, näkyvyyttä ja mikä parasta, usein se löytää paljon uusia kehityskohteita ja luo kasvumahdollisuuksia.

Oma kokemukseni jaetusta johtajuudesta on hyvin positiivinen, mielelläni koen ja teen tiimin kanssa uutta yhdessä. Hankalinta on löytää aluksi raamit toimia, mutta yhteinen tavoite ja ilo työskennellä yhdessä vie tiimiä tehokkaasti eteenpäin.

Sanna Dyggve
Senior Quality Consultant
Qentinel