Blogi

Pieni nippu risuja, iso sylillinen ruusuja

Palautteen antamista pidetään usein hankalana, mutta esimiestyössä se on hyvin keskeisessä roolissa. Palautteen annon kohdalla pohdittavia asioita ovat: kuinka usein palautetta pitäisi antaa, mitä kanavia tässä tulisi hyödyntää, kuinka antaa korjaavaa palautetta rakentavasti ja niin edelleen.

Lienee osa suomalaista perusluonnetta, ettei asioista tehdä numeroa silloin kun hommat sujuvat, vaan ollaan hiljaa tyytyväisiä sen hetkiseen tilanteeseen. Tällainen hiljainen myhäily on sikäli ongelmallinen ilmiö, etteivät menestyksen mahdollistajat välttämättä tiedä, missä mennään ja ollaanko oikealla uralla. Tämä on puolestaan omiaan aiheuttamaan tyytymättömyyttä työyhteisössä.

Rakentavakin palaute menee paremmin perille, kun on muistanut huolehtia riittävästä kannustavan palautteen antamisesta!

Palautteen antamisen kanssa ei kannata aina odottaa virallista kehityskeskustelua tai vastaavaa foorumia, vaan sitä voi antaa myös epämuodollisesti esimerkiksi normaalin kanssakäymisen lomassa.

Kanavaa valitessa tulee ottaa huomioon ainakin palautteen laatu sekä palautteen kohteena olevan henkilön ominaisuudet. Helpoimmillaan palaute saattaa olla vaikkapa kannustus sähköpostiviestin lopussa, mutta etenkin rakentavaa palautetta olisi parasta antaa kasvotusten.

Rakentava palaute tulee mieltää lahjaksi palautteen saajalle ja täten valmistella huolellisesti, jotta siitä olisi suurin mahdollinen hyöty kaikille osapuolille. Myös julkinen kiitos on silloin tällöin paikallaan, mikäli palautteen saaja ei tätä pidä kiusallisena!

Omassa työssäni olen pyrkinyt huolehtimaan riittävästä positiivisen palautteen antamisesta. Esimerkiksi niin sanottu 80/20-sääntö on hyvä ohjenuora, eli annetusta palautteesta 80% tulisi olla positiivista ja 20% rakentavaa palautetta.

Olen kokenut tämän hyväksi lähestymistavaksi, sillä näin koko tiimi tietää missä mennään, mikä menee hyvin, missä on parannettavaa ja ilmapiiri pysyy hyvänä.

Mikäli positiivista palautetta antaa liian kitsaasti, saattaa palautteen saajalla nousta defenssit pintaan, kun rakentavan palautteen aika koittaa. Silloin ei kovin pitkälle pötkitä.

Lauri Tynys
Sijoitusstrategi
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen