Blogi

Valmentava johtaminen – työkalu työhyvinvointiin


Työhyvinvointi on yksi toimivan yrityksen tärkeimmistä ominaisuuksista. Sillä on varmistettu usean yrityksen menestystarina. Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan se vaatii aktiivista johtamista. Tällaisessa johtamisessa on kyse energioiden ohjaamisesta kohti yhteisiä päämääriä. Päämääriä, jotka ovat selkeästi ja johdonmukaisesti muodostettu yrityksen tai yhteisön visiosta ja sen kautta strategiasta.

Nykyaikaisella johtajalla on oltava työkalupakki, jolla ohjata yksilöitä arjen hyvissä ja haastavissa hetkissä. Yksi tällainen tärkeä työkalu on valmentava johtaminen. Hyvä johtaja osaa antaa vastuuta, mutta samalla luoden tukiverkkoja, jotka mahdollistavat henkilön oman potentiaalin käyttämisen ja sitä kautta kasvamisen. Kaikki tämä luo erinomaisen pohjan myös työhyvinvoinnin kasvamiselle.

Valmentava johtaminen – tai coachaava johtaminen, kuten usein trendikkäästi ilmaistaan – on parhaimmillaan yksinkertainen työkalu. Keskiössä on tällöin coachattava henkilö. Coachauksessa kuunnellaan aktiivisesti henkilöä aidosti läsnäollen ja havainnoiden.

Yhtä arvokasta on myös tuntea kyseinen henkilö ja hänen vahvuutensa. Näin johtaja voi yhdistää tehdyt havainnot henkilön vahvuuksiin ja tuoda coachauksessa esiin näkökulmia, jotka ovat parhaimmillaan henkilön osaamisen tai potentiaalisen kehityksen piirissä.

Tarkoituksena ei ole antaa “oikeita vastauksia” vaan antaa henkilölle mahdollisuus käyttää itse omaa potentiaaliaan ongelmanratkaisuun.


Oikealla tavalla suoritettuna valmentava johtamistyyli johtaa tavoiteltaviin päämääriin. Coachattava henkilö pääsee itse ratkaisemaan ongelmia, samalla tiedostaen tukiverkon olemassaolon. Näin ollen vastuu ja rohkeus pääsevät kasvamaan turvallisessa ympäristössä. Molemmat ovat tekijöitä, joista yritys hyötyy sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Samaan aikaan valmennus antaa tunteen tilanteen hallinnasta, joka on yksi hyvinvoinnin kulmakivistä. Tekijä ei pääse näin tuntemaan turvattomuutta isonkaan tehtävän edessä.

Toinen hyvinvoinnin kulmakivi, merkityksen kokeminen, on potentiaalinen seuraamus hyvin tehdystä coachauksesta. Tällainen kokemus vahvistaa ihmisen työmotivaatiota.

Nykyaikaisessa työssä merkittävyys on hyvin isossa roolissa: ihmiset haluavat yhä enemmän merkityksellisyyttä työhönsä. Tämä nousee esiin myös Leidenschaftin tutkimuksesta, jossa korostuvat sekä mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, että mielekkäät työtehtävät kärkisijoille suomalaisen työelämän.

Valmentavalla johtamistyylillä on hienot mahdollisuudet niin yksilön kuin koko yhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Näin ollen johtajan velvoitteeksi jää valmentamisen laadukas suoritus. Kasvulle on annettava mahdollisuus siellä, missä sille on paikka.

Laatu ei ole tässäkään tapauksessa suoraan verrannollinen määrään, esimerkiksi tapaamisten tiheyteen coachattavan henkilön kanssa. Jokainen tavattava henkilö on yksilö, jolle on annettava aito ja hyödyllinen kohtaaminen, jotta tunnearvo kantaa pidemmälle. Ihmisiä on autettava silloin, kun alkaa sattua, kuten Jari Sarasvuo totesi Aamulenkki ohjelmassaan 26.2.2018.

Valmentaminen on avaintyökalu työhyvinvointiin ja hyvä tapa kasvattaa ihmisten potentiaalia. Coachausta ei tule ottaa liian kevyesti tai hoitaa vasemmalla kädellä. Työ on tehtävä suunnitelmallisesti ja nähtävä vaivaa coachauksen sisäistämisessä yrityksen arvoihin asti, jotta valmentava toiminta on uskottavaa kuten Niina Väisänen toteaa Aalto yliopiston lopputyössään toteaa. Vain tällä tavalla yritys voi varmistaa onnistuneen coachauksen osana työhyvinvointia.

Teemu Sevon
Team Manager
Solita Oy